Strona internetowa powstała w ramach projektu „Mecenat Małopolski”, który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

ks. prof. Edward Zacher

ur. 24 października 1903 w Jaworznie, zm. 13 lutego 1987 w Wadowicach – doktor, polski duchowny katolicki, protonotariusz apostolski (infułat), kapłan archidiecezji krakowskiej.

Święcenia kapłańskie otrzymał 25 września 1927 z rąk arcybiskupa Adama Stefana Sapiehy. Następnie kontynuował studia w Rzymie, gdzie uzyskał tytuł doktora teologii dogmatycznej.

Praca duszpasterska:

W latach 1932-1939, 1945-1955 oraz 1957-1960 katecheta w Gimnazjum im. Marcina Wadowity w Wadowicach. Od 1933 nauczyciel religii Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II. W okresie międzywojennym prefekt Sodalicji Mariańskiej.

Od 15 września 1940 do 3 maja 1945 wikariusz parafii Ofiarowania NMP w Wadowicach.

Od 6 marca 1963 administrator parafii Ofiarowania NMP w Wadowicach. Zastąpił na stanowisku proboszcza parafii zmarłego 23 lutego 1963 księdza prałata Leonarda Prochownika.

Od 8 września 1965 do 25 czerwca 1984 proboszcz parafii Ofiarowania NMP w Wadowicach.

W 1976 rozpoczął zewnętrzny remont kościoła. Usunięto stary zabrudzony tynk, uzupełniono ubytki. Ściany pomalowano na kolor piaskowy, a wypukłe elementy architektoniczne na biało.

17 października 1978 po powołaniu Karola kardynała Wojtyły na Stolicę Piotrową wpisał do księgi parafialnej (Liber natorum) historyczne słowa: "Dnia 16 października 1978 r. wybrany został najwyższym kapłanem i przyjął imię Jana Pawła II". Zdarzenie to sfotografował, jeden z najbardziej cenionych fotoreporterów europejskich, Chris Niedenthal.

7 czerwca 1979 gościł w Wadowicach papieża Jana Pawła II – odwiedzającego po raz pierwszy, jako głowa Kościoła, swoje rodzinne miasto.

Współzałożyciel muzeum biograficznego papieża Jana Pawła II mieszczącego się w jego domu rodzinnym w Wadowicach. Muzeum zostało otwarte 18 maja 1984 w 64. rocznicę urodzin Jana Pawła II. Nosi ono nazwę Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.

Pełnił również funkcję dziekana dekanatu Wadowice - Północ.


Źródło: Wikipedia

ks. prof. Edward Zacher na Zjeździe Rocznika 1949r. w 1984r. fot. T. Gabor


Strona internetowa powstała w ramach projektu "Mecenat Małopolski", który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone.