Strona internetowa powstała w ramach projektu „Mecenat Małopolski”, który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Szanowni Państwo!

Informujemy Państwa o pozyskanych 2 dotacjach w ramach wygranych konkursów na realizację zadania publicznego. I tak:

Z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie pozyskaliśmy 5 000 złotych, za które planujemy:

1. Dwie sesje naukowe w Andrychowie i Wadowicach w ramach kontynuacji od 4 lat zadania pod nazwa: „ Dzieje Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity – pamiątka na 150-lecie historii szkoły ( 1866-2016), którą w 1938 roku ukończył Karol Wojtyła( św. Jan Paweł II)”.

2. Wydanie albumu o nagrobkach profesorów na wadowickim cmentarzu i innych cmentarzach ze szczegółowym udokumentowaniem fotograficznym tych, które zostały poddane renowacji. Wartość całości zadania: 9 500 złotych, w tym:

  • 5.000 dotacja z Urzędu Marszałkowskiego
  • 3.000 wkład własny finansowy Stowarzyszenia
  • 1.500 wkład osobowy - wolontariusze Stowarzyszenia

Ze Starostwa Powiatu Wadowickiego pozyskaliśmy 1 500 złotych, za które planujemy:

1. Wykonać; papier firmowy, teczki na listy intencyjne, torby na publikacje, z nadrukiem uwzględniającym, logo Stowarzyszenia, symbole jubileuszowe, współfinansowanie. Wartość całości zadania: 2 503,30 złotych, w tym:

  • 1.500,00 dotacja ze Starostwa Powiatowego
  • 603,30 wkład własny finansowy Stowarzyszenia
  • 400,00 wkład osobowy - wolontariusze Stowarzyszenia

Wkład własny finansowy SALO pochodzi ze składek członkowskich i dobrowolnych wpłat na działalność statutową Stowarzyszenia i jest przeznaczany jako wkład do realizowanych projektów i niewielkich opłat bankowych. Wszelkie opłaty pozostałej działalności Stowarzyszenia są darowizną członków Zarządu Stowarzyszenia.

Dziękujemy Wszystkim, którzy systematycznie opłacają składki(ciągle 30 zł. dla pracujących, a 15 zł. dla studentów) i ofiarodawcom. Aktualnie własnych środków mamy 2.900 złotych.

Uprzejmie prosimy o uzupełnienie zaległości składek członkowskich według załączonej informacji, albo decyzji pisemnej o rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu przekazanej przed Walnym Zebraniem Sprawozdawczym, które będzie 29.05.2015 r. ( taka była wola Członków obecnych na ubiegłorocznym Walnym Zebraniu).


PKO BP 24 1020 1433 0000 1402 0052 0403


W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów LO
Maria Talaga


Wadowice. 30.04.2015 r.


Strona internetowa powstała w ramach projektu "Mecenat Małopolski", który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone.