Strona internetowa powstała w ramach projektu „Mecenat Małopolski”, który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

W dniu 8 września br. odbyły się uroczystości przy kaplicy na Groniu Jana Pawła II, z okazji 80-lecia poświęcenia schroniska „Leskowiec” z dziękczynieniem w czasie mszy św. za Wielkich Absolwentów i Profesorów dawnego Gimnazjum im. Marcina Wadowity w Wadowicach, które ukończył Karol Wojtyła (1938r.), z prośbą o rychłą Jego kanonizację.

W uroczystości zorganizowanej przez Stowarzyszenie Absolwentów i Dyrekcję I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach, wzięli udział przedstawiciele : Starostwa Powiatu Wadowickiego z Panią Wicestarostą Martą Królik, Państwo Danuta Stefan i Maria Jakubowscy, sąsiadujących Gmin: Wadowic, Andrychowa, Stryszawy, Dyrekcji i Uczniów I LO im. Marcina Wadowity (wraz z pocztem sztandarowym), Oddziałów PTTK „Ziemi Wadowickiej” w Wadowicach (wraz z pocztem sztandarowym), Babiogórskiego w Żywcu (wraz z pocztem sztandarowym), Oddziału im. Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu, oraz Koło PTTK im. Jana Pawła II w Węgierskiej Górce przy Oddziale Babiogórskim (wraz z pocztem sztandarowym Koła), Spółki KARPATY Sp. z o.o. liczni turyści, absolwenci, uczniowie, nauczyciele I LO im. Marcina Wadowity w Wadowicach, wierni z okolicznych parafii. Wykład plenerowy na temat „Ludzie Gór w otoczeniu nastoletniego Karola Wojtyły” wygłosił dr Konrad Meus z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Mszę św. w intencji o rychłą kanonizację bł. Jana Pawła II i dziękczynną za dawne Gimnazjum i obecne I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity w Wadowicach, odprawili Ks. kanonik Antoni Kania proboszcz z Krzeszowa, Ks. prof. dr hab. Edward Staniek absolwent 1959r. który wygłosił homilię, ukazując sylwetki Wielkich Absolwentów : Świętego abpa Józefa Bilczewskiego (1880r.), bł. Jana Pawła II (1938r.) i Ich gimnazjalnych Profesorów ks. dra Edwarda Zachera i prof. Czeslawa Panczakiewicza.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili członkowie Honorowi PTTK Pani Nela Szlompek i Pan Stefan Jakubowski, oraz syn i bratanica prof. Czesława Panczakiewicza budowniczego schroniska, Pan Andrzej Panczakiewicz i Pani Maria Panczakiewicz Geiger.

Dopełnieniem radosnego spotkania był występ Orkiestry Dętej Gminy Stryszawa w czasie mszy św. i po jej zakończeniu, nagrodzeni brawami.

Jakub Nowak Prezes Oddziału PTTK w Żywcu


Zapraszamy do galerii zdjęć...


„Wierchy” - 1933 r.


Poświęcenie schroniska na Leskowcu. — W dniu 3 września (1933r.) br. odbyła się uroczystość poświęcenia niedawno zbudowanego schroniska PTT, na najwyższym szczycie Beskidu Małego, na Leskowcu. Z okazji tej zgromadziła się tam liczna rzesza delegatów, turystów, miłośników gór oraz okolicznej ludności, aby wziąć udział w święcie twórców schroniska, t.j. Koła wadowickiego Oddz. Babiogórskiego PTT. Poświęcenia dokonał ks. prof. Zacher z Wadowic, przemówienia wygłosili prócz ks. Zachera dyr. Sojka — imieniem Oddz. Ba-biogórskiego, prof. K. Sosnowski — im. Zarządu Głównego PTT. i mg. W. Mileski — im. Oddz. Zakopiańskiego i Zarz. Głównego Ligi Ochrony Przyrody. Po skromnem przyjęciu, które odbyło się przy muzyce orkiestry uczniów gimnazjum wadowickiego; przybyłych mimo ponurej pogody wraz ze swym dyrektorem do schroniska, prof. Cz. Panczakiewicz, prezes Koła PTT. w Wadowicach oddał miłą i pożyteczny placówkę turystyczną i narciarską do użytku publicznego. Wśród gości i delegatów zauważyliśmy również m. im. p. dr. M. Orłowicza, inż, J. Jaroszyńskiego (im. Oddz. Warszawskiego PTT.), mg. Wł. Krygowskiego (zast. sekr. gener. PTT.), dr. Halińskiego i W. Fucika (im. Oddz. Babiogórskiego), dr. Kaczmarza (im. Oddz. Bielskiego), dr. Breyera i Frysia (im. Koła Andrychowskiego) oraz reprezentantów Koła PTT. w Olkuszu. — Schronisko zostanie przed sezonem zimowym wyposażone dostatecznie, aby móc stać się jednym z najbliższych i najodpowiedniejszych dla Krakowa i jego okolicy ośrodków turystyki, tembardziej. że leży niedaleko od linij kolejowych, a jednak w okolicy niezmiernie wdzięcznej.
w. mil.


Szanowni Państwo!

Społeczność Absolwentów dawnego wadowickiego Gimnazjum, obecnie Liceum z wdzięcznością patrzy na „odmłodzone” schronisko PTTK „Pod Leskowcem” do którego wiele razy w trakcie pobierania nauki wędrowaliśmy. Zbliżający się jubileusz 150-lecia szkoły(2016r.), zobowiązuje, by głosić Jej wielkość, jak to czynił Wielki Absolwent Jan Paweł II, mówiąc w czasie jednej z wizyt w Ojczyźnie:

„ Ci co pamiętają, mają obowiązek głosić wielkość Tych co tworzyli historię miejsca”

To przesłanie JPII zainspirowało Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów LO im. Marcina Wadowity w Wadowicach, by ukazać sylwetki naszych Profesorów (mój rocznik należy do tych wybranych, którzy mieli możliwość poznać przez 4 lata nauki Profesorów Czesława Panczakiewicza i ks. dr Edwarda Zachera), wybierając piękne miejsce w Beskidzie Małym-Leskowiec i Groń JPII.

Swój projekt wpisaliśmy w konkurs z dziedziny kultury ogłoszony przez Starostwo Powiatowe. Od 7 lat, kiedy powołaliśmy Stowarzyszenie Absolwentów, konsekwentnie przypominamy dzieje naszej Szkoły, jednej z najstarszych w Małopolsce, jako pamiątkę na 150-lecie (1866-2016) jej istnienia. W tym, wspiera nas Starostwo Powiatowe w Wadowicach i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Zapewne innowacyjną formą w naszych działaniach będą dwa wykłady w plenerze o naszych Profesorach i Absolwentach, wydamy okolicznościowe pocztówki ukazujące schronisko z 1933 roku i obecny jego wygląd z całą infrastrukturą, o którą dbają obecni Gospodarze i Działacze PTTK- Przyjaciele tego miejsca, zabiegając u Władz Centralnych, o to, co się tu dokonało (studnia głębinowa-90m, oczyszczalnia ścieków, nowa linia energetyczna) dzięki projektowi „ Zielone schroniska”, realizowanemu przez Spółkę Schroniska i Hotele PTTK 33-300 Nowy Sącz, Rynek 9

„Ludzi gór” w otoczeniu JPII było wielu, my 8 września chcemy przybliżyć postać prof. Czesława Panczakiewicza (1901-1958), który przez 6 lat uczył Karola Wojtyłę, zaszczepiając umiłowanie gór i narciarstwa, to Jemu zawdzięczamy budowę schroniska i zadbanie by z błogosławieństwem przez poświęcenie, rozpoczęło swoją służbę.

Poświęcenia dokonał 3 września 1933r. ks. dr Edward Zacher (1903-198), który przybył do wadowickiego Gimnazjum z Zakopanego 5 grudnia 1932r. i jakby na tego kapłana czekał prof. Czesław Panczakiewicz z poświęceniem. Od tej daty mija w tym roku 80 lat, schronisko coraz piękniejsze, licznie odwiedzane przez turystów i sobotnio-niedzielnych spacerowiczów. Cieszy fakt, że przychodzą całymi rodzinami, zwłaszcza w niedziele kiedy jest sprawowana msza św. w sanktuarium na Groniu Jana Pawła II.

Tych dwóch Profesorów (młodych29 i 27 lat) uczących przez 6 lat Karola Wojtyłę, miało niewątpliwie ogromny wpływ na kształtowanie osobowości przyszłego kapłana, późniejszego biskupa i papieża.

Chcemy oddać należną wdzięczność nie tylko naszym Profesorom, Absolwentom naszej Szkoły, ale Wszystkim co przez ponad 80 lat tego miejsca strzegli, rozbudowywali, traktując jak własny dom położony daleko w górach, otwarty dla wędrujących, gdzie można się posilić i odpocząć.

Pasja Państwa Jakubowskich, ich Rodziny i Przyjaciół, oddanie dla sprawy, umiłowanie gór i Jana Pawła II, wdzięczność za Jego miłość do Ojczyzny, zrodziła to miejsce modlitwy na Groniu Jana Pawła II-Sanktuarium dla Ludzi Gór.


Maria Talaga


Czesław Panczakiewicz (1901-1958)

Urodzony w Wadowicach. Absolwent naszego Gimnazjum w 1919r. Ukończył Państwowy kurs Wychowania Fizycznego w Krakowie 1924r. Absolutorium Wydziału Filozofii UJ 1926. Był członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (które w tym roku obchodzi 140-lecie swego powstania) i zajmował się zagospodarowaniem turystycznym Beskidu Małego. Z racji zawodu jako wychowawca należał też do Tow. Gimnastycznego „Sokół”. Dwukrotnie był żołnierzem 12.p.p., jako ochotnik walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Z Gimnazjum wadowickim związał się na całe życie. W latach 1954-1958 był zastępcą dyrektora. W zakresie krzewienia kultury fizycznej i turystyki posiadał ogromne zasługi. Uczył gimnastyki, prowadził gry i zabawy, zajęcia w kole sportowym, nadzorował gabinet ćwiczeń cielesnych, opiekował się hufcem szkolnym, drużyną harcerską, samorządem, kółkiem fotograficznym. Organizował zawody, kursy,wycieczki.


W okresie okupacji uczestniczył w tajnym nauczaniu, jako pierwszy obok Dyrektora organizował szkołę do przyjęcia uczniów tuż po wyzwoleniu Wadowic. Po wojnie działał społecznie, był Radnym Miejskiej Rady Narodowej w Wadowicach i jej przewodniczącym. Kierował Odziałem PTT W Wadowicach, później PTTK, był członkiem Powiatowego Komitetu Kultury fizycznej. Zmarł w grudniu 1958r. mając 57 lat. Zachowamy Profesora w serdecznej pamięci.

Wiadomości zebrała Maria Talaga do wspomnień mojej klasy, w 50-lecie matury. Wykorzystano tekst G. Studnickiego, Kultura fizyczna w wadowickim Gimnazjum i Liceum po1918 roku. Wybrane problemy z najnowszych dziejów kultury fizycznej w Polsce/ po roku1918/, pod red: E. Małolepszy, A.Nowakowski, M. Ponczka, wyd. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, 1997, s.82.


Ks. dr Edward Zacher (1903-1987)

Urodzony w Jaworznie. Wyświęcony na kapłana 25.09 1927r. Skierowany przez księcia kardynała Adama Sapiehę na studia teologiczne do Rzymu. Wraca w 1929r z obronionym doktoratem. 1929-1932 wikariusz i katecheta w Zakopanem, gdzie dużo wędruje w Tatrach, kochał góry.

Do Wadowic przybył 5 grudnia 1932r. i pozostał do końca swojego życia, pełniąc kolejno funkcje prefekta (katechety) 1932-1939; 1945-1955;1957-1960 miejscowego Gimnazjum oraz opiekuna Sodalicji Mariańskiej, administratora, proboszcza i dziekana wadowickiego.

W latach 1932-1938 był nauczycielem religii Karola Wojtyły. Przez pewien czas kierował amatorskim teatrem w Domu Katolickim. Swemu wielkiemu Wychowankowi Karolu Wojtyle towarzyszył w najważniejszych momentach jego życiowej drogi w służbie Bogu. Kapłan o rozległej wiedzy, energii, gorliwy duszpasterz, należał do inicjatorów i organizatorów Muzeum w rodzinnym domu Papieża. Mianowany Protonotariuszem apostolskim czyli Infułatem.

Więcej danych o ks. Infułacie podają: O. Cz.Gil „ Życie religijne w Wadowicach 1918-1938, wspomnienie uczniów cz.I i II, Przebudzenie 25,27-28/1996/, tamże 37/1996/- ks. K.Suder „ W dziesięciolecie śmierci ks. Inf. dr E.Zachera”


Strona internetowa powstała w ramach projektu "Mecenat Małopolski", który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone.