Strona internetowa powstała w ramach projektu „Mecenat Małopolski”, który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

III kwesta 2012 r.


Dzięki Państwa ofiarności zebraliśmy kwotę 7.425,12zł PLN. Kwestowało w ciągu dwóch dni 151 wolontariuszy: 60 dorosłych - nauczyciele LO im. Marcina Wadowity, absolwenci, członkowie SALO i krewni, 91 uczniów LO im. Marcina Wadowity, członkowie Szkolnego Wolontariatu.

Dziękujemy bardzo Wszystkim kwestującym i ofiarodawcom za piękny gest i pomoc w uratowaniu zabytkowych, najstarszych nagrobków Profesorów naszej Szkoły. Złożone pieniądze pomogą w podjęciu dalszych prac konserwatorskich.


Starostwo Powiatowe w Wadowicach zachęca do wsparcia III kwesty na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków Profesorów Gimnazjum i Liceum im. Marcina Wadowity w Wadowicach.

Dzięki Państwa ofiarności możemy odrestaurować nagrobki naszych Profesorów na jubileusz 150-lecia Szkoły (2016r.)

I kwesta 2010r- kwestowało 60 Wolontariuszy - zebrano 8.064,79 zł.

II kwesta 2011r - kwestowało 146 Wolontariuszy - zebrano 11.718,00 zł.


Z projektów Stowarzyszenia otrzymano dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w 2011-2012 - 45.000zł.
Dobrowolne wpłaty Absolwentów i Członków Stowarzyszenia w 2010- 2012 - 10.448,45 zł.
Wkład pracy fizycznej Wolontariuszy w przeliczeniu - 3.343,07 zł.
Za uzyskaną sumę – 78.574,31 zł. przeprowadzono profesjonalnie renowcję 3 nagrobków: prof. Kazimierza Modyczko, dyr. prof. Seweryna Arzta, prof. Juliana Lizaka, dyr. prof. Henryka Gawora został odrestaurowany przez wolontariusza absolwenta Szkoły Rzemiosł Budowlanych w Tychach.

Wykonawcy oraz firmy:
Art.-Rest.s.c., ul.Kotlarska 5/35, 31-539 Kraków /kier. zespołu mgr Ewa Pęczkowska Anna Szczepaniec, Jan Szczepaniec/- konserwacja kamieniarki nagrobków.
Zakład Kowalstwa Artystycznego Zbigniew Kubasiak os. Ramendowskie 25, 34123 Chocznia- wykonanie renowacji ślusarki ogrodzenia wraz z demontażem i montażem.
Remontowo-budowlana Usługi Grabarskie „ Kram” Robert Kot Jaroszowice 252, 34-100 Wadowice- wykonanie stabilizacji osuwającej się skarpy oraz nowych fundamentów/wg. rysunku mgr inż. Stanisława Pełny przy nagrobku prof. .J. Lizaka, a także demontaż i montaż kamieniarki, uporządkowanie terenu i wykonania niezbędnych dojść.
Pomoc przy pracach fizycznych w różny sposób świadczyło 51 Wolontariuszy, którym składam serdeczne podziękowanie.
Składam podziękowanie ks. Prałatowi Tadeuszowi Kasperkowi za zaufanie, którym obdarzył Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów LO, oddając w użyczenie nagrobki przeznaczone do renowacji i świadczoną nieodpłatnie pomoc w korzystaniu z prądu, wody i pomieszczeń magazynowych.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów LO im. M.Wadowity
Maria Talaga
Stowarzyszenie podjęło się renowacji zabytkowych nagrobków Profesorów Gimnazjum i Liceum im. M. Wadowity na wadowickim Cmentarzu Parafialnym przed Jubileuszem 150-lecia Szkoły (1866-2016).

Pozyskiwane środki finansowe na renowację:


  1. Kwesta na cmentarzu.
  2. Ofiarodawcy absolwenci.
  3. Wsparcie finansowe Województwa Małopolskiego (projekty).
  4. Praca fizyczna wolontariuszy (nauczyciele, absolwenci i ich rodziny).

W 2011 r. renowacji poddano:


  1. Nagrobek prof. Kazimierza Modyczko.
  2. Nagrobek dyr.prof. Seweryna Arzta.
  3. Nagrobek dyr.prof. Henryka Gawora.

Dyrektor prof. Henryk Gawor (1871 – 1948)


Dyrektor prof. Seweryn Arzt (1842 – 1907)

Prof. Julian Lizak (1829 - 1910)Prof. Kazimierz Modyczko (1879-1936)


Nagrobki do renowacji w latach 2013 – 2014:

prof. Tomasz Dziama ( 1833 – 1895)


Prof. Tytus Seweryn Zegadłowicz (1822 – 1899)Prof. Albert Gąsiorowski (1840–1888)
Strona internetowa powstała w ramach projektu "Mecenat Małopolski", który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone.