Strona internetowa powstała w ramach projektu „Mecenat Małopolski”, który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

23.01.2013 r.

„Zawsze o nas myślałeś”

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,
że 21.01.2013 r. zmarł nasz kolega
Ś.P.
Prof. zw. dr hab. Leszek Bogunia
Urodzony w Wadowicach 30 czerwca 1941r. Absolwent 1959r. Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity Emerytowany Profesor, wieloletni Kierownik Katedry Prawa Karnego Wykonawczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
Ceremonie pogrzebowe we Wrocławiu w dniu 25 stycznia 2013r. (piątek) o godz. 12 Msza Święta w Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Bardzkiej, po której nastąpi odprowadzenie do grobu.
W Wadowicach 25 stycznia 2013r. (piątek) o godz. 18 w Bazylice ONMP Zostanie odprawiona Msza Święta w intencji naszego kolegi Leszka Boguni.

Do uczestnictwa zapraszają
Koleżanki i Koledzy szkolni ze Stowarzyszenia Absolwentów
LO im. Marcina Wadowity w Wadowicach


23.01.2013 r.

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,
że 21 stycznia 2013 roku zmarł
prof. zw. dr hab. Leszek Bogunia
urodzony w Wadowicach 30 czerwca 1941 r.


Emerytowany profesor, wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Wykonawczego, kierownik Ogólnopolskiego Studium Prawa Karnego Wykonawczego i Uzupełniających Studiów Magisterskich Prawa dla Absolwentów Wyższej Szkoły Policji, członek Senackiej Komisji ds. Rozwoju Młodej Kadry Naukowej oraz Senackiej Komisji Statutowej, członek Polskiej Sekcji Association Internationale de Droit Pénal (AIDP) oraz Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. W latach 70. XX w. pracownik naukowy w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Wybitny znawca prawa karnego wykonawczego, kryminologii i medycyny sądowej. Autor wielu znakomitych prac z zakresu nauk penalnych. Twórca i wieloletni redaktor naukowy Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego.

W zmarłym tracimy szlachetnego człowieka, wybitnego uczonego i znakomitego nauczyciela akademickiego, wychowawcę licznych pokoleń młodzieży, zawsze głęboko oddanego sprawom Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii.

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się w piątek 25 stycznia o godzinie 12.00 mszą św. w kaplicy na cmentarzu przy ulicy Bardzkiej we Wrocławiu, po której nastąpi odprowadzenie do grobu.


Źródło: www.uni.wroc.pl


Strona internetowa powstała w ramach projektu "Mecenat Małopolski", który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone.