Strona internetowa powstała w ramach projektu „Mecenat Małopolski”, który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Projekty 2013


Nasze Stowarzyszenie w tym roku realizowało 4 projekty, dwa przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego, dwa przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

23 października 2013r.odbyły się dwie Sesje naukowe: w I LO im. Marcina Wadowity w Wadowicach i w Wilamowicach w ramach realizacji zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2013r. pn. „MECENAT MAŁOPOLSKI”.

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity jako kontynuacja, pod tytułem „Dzieje Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity - pamiątka na 150-lecie szkoły (1866-2016)”, która w 1880 roku ukończył Józef (Biba) – św. Józef Bilczewski , a w 1938 roku Karol Wojtyła (bł. Jan Paweł II).

Mamy satysfakcję, że naukowcy krakowskich uczelni chętnie podejmują współpracę z Zarządem Stowarzyszenia, który pisze wnioski na ogłaszane konkursy, szuka chętnych do współfinansowania i koordynuje realizację zadań. Pragnieniem naszym jest, aby jak największe grono uczniów, absolwentów i społeczeństwa poznało Dzieje „ Pierwszej wśród równych”/tak zatytułował obszerną monografię dr Gustawa Studnicki, absolwent 1952 i długoletni prof. uczący matematyki, Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach/, przed Jubileuszem 150-lecia szkoły. Temu zagadnieniu poświęcamy najwięcej uwagi i starań. Pomaga nam w tym Pani Dyrektor I LO im. Marcina Wadowity Janina Turek wraz z Gronem Profesorskim i Wolontariatem Szkolnym z Opiekunem Panią Barbarą Boguń.

Wdzięczni jesteśmy Gminie Wilamowice, którą reprezentuje Pan Burmistrz mgr Marian Trela za podjęcie współpracy i współfinansowania z budżetu Gminy naszego projektu, w ramach którego zorganizowaliśmy Sesję naukową w dniu 23 października - święto liturgiczne św. Józefa Bilczewskiego i poszerzamy stronę internetową.Strona internetowa powstała w ramach projektu "Mecenat Małopolski", który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone.