Strona internetowa powstała w ramach projektu „Mecenat Małopolski”, który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 12 września 2015 r. zasnął w Panu o. dr hab. Honorat Czesław Gil OCD, Karmelita. W zmarłym tracimy szlachetnego Człowieka - zakonnika - kapłana o wielkiej subtelności i kulturze. Zakonnika o wielkiej wiedzy, z którą chętnie się dzielił.

Moja znajomość z Ojcem Honoratem sięga lat 60-tych, kiedy pracowałam w szpitalu „na Karmelu” (tak mieszkańcy i my pracownicy mówiliśmy o miejscu pracy), a później kiedy uczyłam w Niższym Seminarium Ojców Karmelitów w Wadowicach. W każdym spotkaniu, rozmowie, dostrzegało się wielką skromność i kulturę bycia. A po latach, w związku z przygotowaniami do Jubileuszu 150–lecia naszej szkoły, prosiłam o pomoc w zakresie historii i związków z Karmelem wadowickim. Zawsze Ojciec Honorat w miarę swoich sił, spotykał się przy furcie klasztornej, lub za pomocą internetu udzielał pomocy ze skarbnicy swojej wiedzy. Teraz o tych sprawach związanych z Jubileuszem będzie rozmawiał z naszymi Świętymi I Błogosławionymi Absolwentami i Uczniami, w niebie.

Ojciec dr hab. Honorat Czesław Gil pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci przez wszystkie lata.


Maria Krystyna Talaga

Czytaj dalej na www.deon.pl...

Nowość wydawnicza!

Ukazała się świetna książka na wakacyjny czas wędrowania. Ten nie zwykły przewodnik po Bieszczadach napisany przez Mariusza Marczyka absolwenta rocznika 1977 naszego Liceum ukazuje piękne miejsca i ich historię.


Czytaj dalej...

Jubileusz 50-lecia kapłaństwa naszego Wielkiego Przyjaciela ks.prof. Edwarda Stańka.


Czytaj dalej...

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów im. Marcina Wadowity w Wadowicach działając na podstawie §24 Statutu zwołuje na dzień 29 maja 2015 roku o godzinie 17:00 Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.


Czytaj dalej...

Informujemy Państwa o pozyskanych 2 dotacjach w ramach wygranych konkursów na realizację zadania publicznego.

1. Z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie pozyskaliśmy 5.000 zł

2. Ze Starostwa Powiatu Wadowickiego pozyskaliśmy 1.500 zł


Czytaj dalej...

„Sprawnie, z sensem i odważnie” - XVI Powiatowy Konkurs Publicystyczny „O Laur Peryskopu” rozstrzygnięty


Czytaj dalej...


10 lat temu 2 kwietnia o godzinie 21:37
„Nasz Ojciec Święty Jan Paweł II powrócił do domu Ojca”


Eugeniusz Mróz urodził się 14 marca 1920 roku w Limanowej. Jego rodzina w połowie lat 30. ubiegłego stulecia przeprowadziła się do Wadowic. Mieszkali w tej samej kamienicy co Wojtyłowie. Wspólnie z Karolem chodzili do jednej klasy w gimnazjum. Razem zdawali maturę w 1938 roku. Po maturze ich drogi się rozeszły. Mróz rozpoczął studia prawnicze w Krakowie. Podczas okupacji niemieckiej był żołnierzem Armii Krajowej w wadowickim Obwodzie Narodowej Organizacji Wojskowej. Używał pseudonimu "Lima". Jego oddział później walczył także w rejonie Borowej koło Mielca. Po wojnie zamieszkał w Opolu. Pracował jako radca prawny.


Czytaj dalej...


Przeczytaj również:

Wywiad z Eugeniuszem Mrozem, przyjacielem Jana Pawła II

14.03.2015r.

Szanowny Jubilacie Eugeniuszu Mrozie!

Z okazji 95. urodzin proszę przyjąć nasze pełne szacunku
życzenia, zdrowia, spokoju w sercu i pogodnych myśli.
Niech los obdarza Pana siłą i optymizmem, a kolejne lata przyniosą
chwile warte przeżycia i staną się pięknymi wspomnieniami.
Niech św. Jan Paweł II, którego życia i dzieła jest Pan wytrwałym
orędownikiem, otacza Pana opieką.


Z wyrazami szacunku i serdecznościami
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów
LO im. Marcina Wadowity w Wadowicach
Maria Krystyna Talaga

ZAPRASZAMY NA 10-te KOLĘDOWANIE
ZE ŚWIĘTYM JANEM PAWŁEM II
W DNIU 8 STYCZNIA (piątek) 2016 ROKU O GODZ. 17.00
W AULI PAPIESKIEJ I LO im. MARCINA WADOWITY W WADOWICACH
WSZYSTKICH, KTÓRZY LUBIĄ ŚPIEWAĆ KOLĘDY ALBO GRAĆ NA WŁASNYCH INSTRUMENTACH

Mile widziane rodziny Absolwentów z dziećmi, zapewniamy kolędniki i słodki poczęstunek


Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów LO
im. Marcina Wadowity w Wadowicach

Szanowni Państwo

Wpatrując się w Dziecię Jezus, życzę radości aniołów,
wiary pasterzy i odwagi Mędrców w przeżywaniu tajemnicy
Bożego Narodzenia.

Życzę ponadto, aby czas Bożego Narodzenia i Nowego 2016 Roku
w Rodzinie i Ojczyźnie, był czasem Pokoju, Radości i Nadziei.
Ze świątecznym i noworocznym pozdrowieniem.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów LO
Maria Krystyna Talaga

Boże Narodzenie 2015 rokuEdward Stanek

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu
07 marca 2015 roku zasnął w Panu Ś.P. Edward Stanek- lekarz stomatolog, absolwent z1946 roku.
Ceremonie pogrzebowe odbyły się 9 marca 2015 roku. O godzinie 14.00 Msza Święta w bazylice ONMP w Wadowicach, koncelebrowana przez Ojców Karmelitów i księdza katechetę z I LO im. Marcina Wadowity, po czym ciało zmarłego złożono w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Wadowicach.


Czytaj dalej...

24 października 2014 r. w ramach projektu z dziedziny kultury pn. „Mecenat Małopolski”, Stowarzyszenie Absolwentów LO im. Marcina Wadowity zorganizowało II Sesję Naukową w Auli Papieskiej I LO im. Marcina Wadowity w Wadowicach dla młodzieży szkolnej, jako kontynuację tematu „Dzieje Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity – pamiątka na 150-lecie historii szkoły (1866-2016)”, którą w 1938 roku ukończył Karol Wojtyła (św. Jan Paweł II).

Czytaj dalej...


Zobacz również:

- dr Tomasz Ratajczak - „Lutnia Szkolna” - pismo literacko-artystyczne uczniów Państwowego Gimnazjum im. M. Wadowity w Wadowicach (Streszczenie).


- dr hab. Józef Brynkus - Gimnazjum w Wadowicach od reformy systemu oświaty Janusza Jędrzejewicza do 1939 roku.

„By rozum był przy młodości” - „Peryskop”


„Niespodziewanie się wynurzać i uważnie obserwować” - to motto zespołu redakcyjnego pisma I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity, które istnieje już 23 rok. W grudniu 1991 r. grupa entuzjastów pod wodzą „notorycznego wytwarzacza twórczej atmosfery” , czyli opiekuna redakcji mgr. Henryka Odrozka, dzięki skromnej dotacji Komitetu Rodzicielskiego mogła wydać pierwszy, powielony jeszcze techniką kserograficzną numer. Redakcja zainicjowała funkcjonujący już kilkanaście lat Powiatowy Konkurs Publicystyczny „O Laur Peryskopu”.

Czytaj dalej...

Wystawa fotograficzna przygotowana przez Stowarzyszenie Absolwentów w związku z kanonizacją bł. Jana Pawła II pt. „Absolwenci Liceum im. Marcina Wadowity w Wadowicach w spotkaniach z Janem Pawłem II w czasie pielgrzymek” jest wpisana w zadanie publiczne pn. „Dzieje Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity – pamiątka na 150 lecie historii szkoły (1866 – 2016 r.), którą ukończył Karol Wojtyła (św. Jan Paweł II)”.

Czytaj dalej...

Lista darczyńców, którzy dokonali wpłaty z przeznaczeniem na konserwację zabytkowych nagrobków profesorów dawnego Gimnazjum im. Marcina Wadowity w Wadowicach na Cmentarzu Parafialnym w Wadowicach.

Wszystkim Ofiarodawcom Zarząd Stowarzyszenia składa serdeczne podziękowanie, wpisaliście się Państwo w to piękne dzieło. Jest to dar na JUBILEUSZ 150-LECIA NASZEJ SZKO ŁY!

Czytaj dalej...

Tradycyjnie już, jak co roku, 30 października grupa wolontariuszy udała się na cmentarz parafialny w Wadowicach, aby uporządkować mogiły byłych profesorów naszej szkoły. Dla uczniów klasy I D była to również okazja, aby poznać nazwiska ludzi, którzy począwszy od II połowy XIX wieku zajmowali się edukacją i wychowaniem młodzieży . Odwiedziliśmy groby prof. Dziamy, prof. Marii i Zbigniewa Putyrów, prof. Gąsiorowskiego, prof. Jacha, prof. Gebhardta, prof. Modyczki, prof. Panczakiewicza, prof. Ryntflejsz, prof. Gawora. prof. Lizaka, ks. Wojnarowskiego i dyrektora Artza.

1 listopada 2014 r. uczniowie Magdalena Woźniak (ID) i Bartosz Boguń (III E) wraz z mgr Barbarą Boguń zapalili na tych grobach symboliczne znicze.

Udział w akcji sprzątania wzięli: 1. Gruca Karol I D 2. Zając Dawid I D 3. Kręcioch Justyna I D 4. Wożniak Magdalena I D 5. Zawiła Aleksandra I D 6. Wójcik Kamil I D 7. Zygmunt Natalia I D 8. Wróbel Aleksandra I F 9. Janik Karolina I F 10. Matejko Agnieszka IF 11. Pławny Joanna III C 12. Karelus Szymon III D

mgr Barbara Boguń - opiekun szkolnego wolontariatu


30 i 31 października młodzież z I LO im. Marcina Wadowity z Panią mgr Barbarą Boguń odwiedziła groby Profesorów, zapalili znicze i będą to czynić w następnych dniach. W ogłoszonej akcji „ZNICZ” zebrano sporo zniczy. Z zainteresowaniem uczniowie pierwszych klas słuchali informacji o nagrobkach, które staraniem Stowarzyszenia Absolwentów zostały odrestaurowane. Absolwenci cieszą się, że najmłodsi też będą pamiętać o swoich Profesorach.

„Pamięć o tych co odeszli, jest wdzięcznością serca”

Tą wdzięcznością kierował się dr Gustaw Studnicki (absolwent 1952r.) pisząc książkę o nekropolii wadowickiej dawnego „Królewskiego, Wolnego Miasta Wadowice” (Grafikon 1997r.).

Absolwenci podjęli kontynuowanie wdzięczności, przeprowadzeniem konserwacji nagrobków Profesorów, którzy nie mają prawnych opiekunów na wadowickim Cmentarzu Parafialnym.

Czytaj dalej...

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu
23 stycznia 2015 roku zasnęła w Panu
Ś. P. mgr Anna Maria Bursztyn (z d. Kawa)
abs. 1964 roku, a od 1972-2001 prof. geografii,
opiekun SKKT LO im. Marcina Wadowity w Wadowicach.


Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 27 stycznia (wtorek) 2015 roku w kościele św. Piotra Apostoła w Wadowicach.
12.30 - Różaniec
13.00 - Msza Święta

Czytaj dalej...

Zapraszamy jak co roku
do wspólnego kolędowania, to już
„IX kolędowanie ze Świętym Janem Pawłem II”
w Auli Papieskiej I LO im. Marcina Wadowity w Wadowicach
16 stycznia 2015 roku
o godz.17-tej

Szanowni Państwo
w adwentowej refleksji,
w oczekiwaniu na wigilijną gwiazdę,
do otwartego serca niech przyjdzie Pan
i umocni swoim pokojem.

Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia
Szczęśliwego Nowego 2015 Roku!

Życzy w imieniu Zarządu
Stowarzyszenia Absolwentów LO im. M. Wadowity
Maria Krystyna TalagaStrona internetowa powstała w ramach projektu "Mecenat Małopolski", który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone.