Strona internetowa powstała w ramach projektu „Mecenat Małopolski”, który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

„Nasze Gimnazjum pozostaje dla mnie zawsze pierwszą „alma mater”. Stamtąd wyniosłem bardzo wiele.”


To fragment listu, który napisał Jan Paweł II do Kazimierza Forysia - swojego nauczyciela polonisty wadowickiego gimnazjum, późniejszego dyrektora. Jednak we wspomnieniach profesora to właśnie uczeń - Karol Wojtyła zapisał cenny rozdział w życiu kolegów, pedagogów i szkoły.

Kazimierz Foryś (mój teść) często mówił o niezwykłych zdolnościach literackich młodego Ucznia, który między innymi napisał a potem wygłosił mowę powitalną na spotkanie z krakowskim metropolitą Adamem Sapiehą w 1938 roku. Polonista ocenił ją jako znakomitą, nie trzeba było jej poprawiać.

Karol interesował się też dramatem. Uczęszczał na zajęcia koła teatralnego. Miał doskonałą pamięć i świetne warunki głosowe. Grał główną rolę w sztuce Stanisława Wyspiańskiego „Zygmunt August”. Wraz z Kazimierzem Forysiem wyreżyserował ją i wystawił. W przedstawieniu brały udział również uczennice prywatnego gimnazjum żeńskiego. Karol umiał porwać rówieśników do pracy w teatrze, którym sam żył. Młodzi aktorzy wystawiali tę sztukę również na prowincji.

Młody, wysportowany uczeń i jego koledzy chętnie brali udział w wyprawach górskich organizowanych przez charyzmatycznego polonistę. Często też wspólnie rozgrywali mecze piłki nożnej, które sędziował Kazimierz Foryś.Profesor wspominał o wielkiej pobożności swojego Ucznia. Codziennie przed i po szkole wstępował do kościoła. Pełnił funkcje prezesa Sodalicji Mariańskiej w gimnazjum.

Karol Wojtyła kontynuował swe pasje i zamiłowania humanistyczne na wydziale polonistycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, który wcześniej ukończył jego profesor Kazimierz Foryś. Jednak o swoim gimnazjum nie zapomniał. Dwukrotnie był na zjazdach maturzystów.


Drugi od lewej – Karol Wojtyła, w środku Kazimierz Foryś – 1938 r.

Drugi od lewej – Karol Wojtyła, w środku Kazimierz Foryś – 1938 r.


10-lecie matury. Przed Gimnazjum im. Marcina Wadowity – drugi od prawej Karol Wojtyła, trzeci Kazimierz Foryś – 18 lipca 1948 r.

10-lecie matury. Przed Gimnazjum im. Marcina Wadowity – drugi od prawej Karol Wojtyła, trzeci Kazimierz Foryś – 18 lipca 1948 r.


W początkowym fragmencie listu do Kazimierza Forysia Jan Paweł II pisze: „Dotarły do mnie Pańskie listy, w których odczytuję wspomnienia dawnych lat w gimnazjum wadowickim - a równocześnie też akcenty bólu, wywołane okolicznościami, w jakich utrudniono obchody stulecia w 1966 roku. Bardzo jestem wdzięczny za tę korespondencję.”

Przypominam sobie datę 16 października 1978 roku. Euforia i entuzjazm także w naszej rodzinie. Ktoś bardzo bliski został następcą Św. Piotra na ziemi, ulubiony uczeń mojego teścia.

Od tego dnia uległo zmianie i śmiem twierdzić, przewartościowaniu życie całej naszej rodziny. Do domu moich teściów Kazimierza i Aliny Forysiów przybywało wielu ludzi - m.in. dziennikarzy proszących o wywiady i wspomnienia o wybitnym Uczniu Szkoły. Ja także zachowałam wiele wspomnień przekazanych mi przez moich teściów oraz mojego męża Witolda, związanych z życiem Ojca Świętego.

Mój stosunek do Ojca Świętego jest bardzo osobisty. Kiedy w 2004 zapadłam na bardzo ciężką chorobę napisałam list do Papieża. Otrzymałam odpowiedź z Watykanu, że... „Jan Paweł II ... Poleca Panią opiece Matki Najświętszej, wypraszając dar zdrowia i z serca udziela całej Rodzinie swego Apostolskiego Błogosławieństwa”.

Poczułam siłę i energię Opatrzności Bożej. Wiem, że za wstawiennictwem naszego Papieża przezwyciężyłam chorobę. Błogosławiony Jan Paweł II jest wciąż obecny w mojej pamięci i w modlitwie.

Dzień 27 Kwietnia 2014 roku będzie nie tylko historycznym wydarzeniem w życiu wadowickiego gimnazjum, którego absolwentem był Karol Wojtyła - Święty Jan Paweł II, ale również w życiu mojej rodziny, naszej Ojczyzny i świata.

Wspomnienia Kazimierza Forysia o wybitnym Uczniu Karolu Wojtyle zebrała

Joanna Dwojak - Foryś (synowa)

Warszawa 29 marca 2014 r.


Strona internetowa powstała w ramach projektu "Mecenat Małopolski", który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone.