Strona internetowa powstała w ramach projektu „Mecenat Małopolski”, który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

„Szlifowanie diamentów” - XIV Powiatowy Konkurs Publicystyczny „O Laur Peryskopu” rozstrzygnięty.


23 marca b.r. w Auli Papieskiej Liceum Ogólnokształcacego im. Marcina Wadowity w Wadowicach odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu młodych publicystów szkolnych z powiatu wadowickiego. Ta tradycyjna impreza, organizowana przez wadowickie liceum, miała w tym roku wyjątkowo wyrównany i zacięty przebieg, ponieważ 10 najlepszych prac dzieliła różnica zaledwie 4 punktów. Jury w składzie: Ewa Czaicka i Dorota Bosak – Żeglińska (polonistki) oraz Robert Szkutnik z „Gazety Krakowskiej” i redaktor naczelny „Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej” Jacek Dyrlaga miało niełatwy orzech do zgryzienia – ostatecznie nagrody, wręczane przez wicestarostę Martę Królik, reprezentującą fundatora nagród i patrona konkursu – Zarząd Powiatu Wadowickiego, oraz Janinę Turek, dyrektora „Wadowity”, otrzymali: Grand Prix za najlepszy tekst konkursu – wzruszający reportaż o przyjaźni odnalezionej w internecie – Karolina Lupa z LO w Andrychowie, I miejsce w kategorii reportaż także dla andrychowianki Wiktorii Szyby, zaś za bezapelacyjnie najciekawszy felieton nagrodzono już nie po raz pierwszy dziennikarkę „Peryskopu” z „Wadowity” Monikę Lurkę. Wiktoria opisała parę studentów zwiedzających Norwegię, zaś Monika w swoim oryginalnym, niepodrabialnym stylu, co zgodnie podkreśliło jury, wykreowała własną wizję współczesnej przemiany obyczajów. Agnieszka Polak z Andrychowa pokazała babcię… jako przyjaciela, a licelistka z Kalwarii Agnieszka Stypuła z autoironicznym dystansem rozterki maturzystów. Spore poruszenie w gronie jury wzbudził reportaż mieszkanki Rzyk, a jednocześnie początkującej dziennikarki „Peryskopu” Izabeli Gostek, która zajęła się problemem rozbudowy ośrodka narciarskiego w Rzykach – Praciakach, demonstrując wyjątkowo dojrzałe, jak na zaledwie pierwszoklasistkę, rzemiosło dzienikarskie i odwagę do krytycznych ocen. To był właściwie jedyny tekst tegorocznego konkursu o zacięciu społecznym, może dlatego wywołał tak ożywioną dyskusję jury. Oprócz tego III nagrodę otrzymała jeszcze uczennica andrychowskiego liceum Paulina Maciejczyk, zaś wyróżnienia Ania Lewicka z wadowickiego „Peryskopu” oraz Karolina Wykręt i Paulina Stuglik także z LO Andrychów.

Swoją tradycyjną nagrodę za „krzewienie wartości chrześcijańskich” Paulinie Stuglik za tekst „Z Bogiem przetrwasz wszystko” przyznał przewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego Józef Łasak.

Podziękowano także dyplomami uznania opiekunom laureatów: Katarzynie Przebindzie – Niemczyk z LO w Andrychwie, Henrykowi Odrozkowi, opiekunowi „Peryskopu” z I LO w Wadowicach i Marii Nowak z ZSiPO w Kalwarii Zebrzydowskiej, do których, jak wspomniała Pani Wicestarosta, stosuje się znana sentencja o „szlifowaniu diamentów”.

Dodajmy, że wraz ze swoimi uczennicami i ich opiekunką na uroczystość przyjechał dyrektor LO Andrychów Paweł Mrzygłód, zaś przewodnicząca Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształącącego im. Marcina Wadowity Maria Talagowa podziękowała za kontynuowanie tradycji dziennikarstwa szkolnego, wywodzącego się jeszcze z czasów uczęszczania do „Wadowity” Karola Wojtyły – poźniejszego papieża Jana Pawła II. Najlepsze prace tegorocznego konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Podsumowując, przewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego Józef Łasak stwierdził, że aktywność publicystyczna tych młodych uzdolnionych ludzi daje nadzieję, że w przyszłości komunikacja międzyludzka nie ograniczy się tylko do sms–ów i e–maili. Tegoroczne „Laury Peryskopu” rozdane – zapraszamy za rok!

(ho)Prezentujemy wybrane teksty:


„Bananami świat żyje” Monika Lurka

„Jak z Rzyk zrobimy Alpy?!” Izabela Gostek

„WSPÓŁCZESNY CZŁOWIEK RENESANSU?” Anna Lewicka

Strona internetowa powstała w ramach projektu "Mecenat Małopolski", który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone.