Strona internetowa powstała w ramach projektu "Mecenat Małopolski", który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Szanowni Państwo!

Pełnych radości, zdrowia i pokoju
Świąt Wielkiej Nocy
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny,
pogody w sercu i radości z faktu Zmartwychwstania Pańskiego.
Każda Wielkanoc upewnia nas i przypomina,
że jedynie Zmartwychwstały Chrystus przynosi światu miłość,
która przebacza, otwiera serca na nadzieję
i uzdalnia do życia na miarę pełni człowieczeństwa.
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów LO
im. Marcina Wadowity w Wadowicach


Maria Krystyna Talaga
Wielkanoc 2019




14 lat temu 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37
„Nasz Ojciec Święty Jan Paweł II powrócił do domu Ojca”




Strona internetowa powstała w ramach projektu "Mecenat Małopolski", który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone.