Strona internetowa powstała w ramach projektu „Mecenat Małopolski”, który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Janina Kasprzak (1925-2018)


Urodzona w roku 1925 r. w Gorzeniu Dolnym. Wojna zastała ją w Gimnazjum w Wadowicach. Skierowana do przymusowej pracy we dworze na Mikołaju, gdzie pracowała aż do wyzwolenia. Po wojnie w 1948 roku zdała maturę w naszym Liceum. Następnie ukończyła Studium Nauczycielskie o kierunku matematyczno-fizycznym. W 1950 r. rozpoczęła pracę w LO w Wadowicach jako nauczyciel Przysposobienia Wojskowego, a później Przysposobienia Obronnego, którą kontynuowała aż do roku 1990. W trakcie nauczania ukończyła Studium Wojskowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. W latach 1961-1974 była opiekunką ZHP.

W roku 1965 pracowała dodatkowo w LO w Kalwarii Zebrzydowskiej. Jako nauczyciel pracowała w Technikum Ekonomicznym i w Zasadniczej Szkole Budowlanej. Otrzymała nagrody: Zasłużonego Nauczyciela, Wychowawca województwa bielskiego (1977); Nagrodę I stopnia za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej przyznaną w 1980 roku przez Ministra Oświaty i Wychowania. W 1979 roku Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bielsku Białej przesłało podziękowanie za kierowanie przez wiele lat zespołem samokształceniowym nauczyciela PO w Wadowicach, Suchej Beskidzkiej i rejonu. Pracę zawodową zakończyła w 1990 r.


24 czerwca 2018 r. w dniu swoich imienin odeszła do Pana w otoczeniu najbliższej rodziny nasza długoletnia Profesorka Janina Kasprzak w wieku 92 lat

Dane zebrała w rozmowie z P. Profesor Danuta Talaga w dniu 13.10.2008 r.


Świadectwo:

Z upływem lat coraz bliżej poznaje Panią Profesor. Dostrzegam łagodność, otwartość na drugiego człowieka, rzetelność w ocenie minionych dziejów naszej Szkoły. Już od wielu lat spotykamy się w domu Pani Profesor na pogawędki i radosne sylwestrowe wieczory.

M. Talaga


Cykl rozmów „Wspomnienia o ks. inf. dr Edwardzie Zacherze,
katechecie Karola Wojtyły - św. Jana Pawła II”.
Z Janiną Kasprzak (Bryzek) rozmawiała Hanna Kuciel-Zając,
krewna ks. Zachera.


Strona internetowa powstała w ramach projektu "Mecenat Małopolski", który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone.