Strona internetowa powstała w ramach projektu „Mecenat Małopolski”, który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

20.05.2013 r.

Z bólem serca przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr inż. Tomasza Maczugi, odszedł 15 kwietnia 2013 roku z grona absolwentów LO im. Marcina Wadowity w Wadowicach (rocznik 1963). Wieloletni pracownik naukowy Politechniki Krakowskiej, były dyrektor Centrum Transferu Technologii PK.

Miłośnik książek i grafiki.

Czynnie pomagający młodzieży w zdobywaniu wykształcenia. Z tej pomocy w roku szkolnym 2012/2013 korzysta czterech uczniów naszej szkoły Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marcina Wadowity w Wadowicach. Mam przed sobą regulamin przyznawania stypendiów z Funduszu Stypendialnego im. Heleny Maczugowej obowiązujący w roku szkolnym 2012/2013, zacytuję fragment regulaminu:

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania oraz warunki i tryb realizacji stypendiów dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. M. Wadowity w Wadowicach w ramach Funduszu Stypendialnego Janiny i Tomasza Maczugów.

Celem Funduszu jest pomoc finansowa uczniom, osiągającym dobre wyniki w nauce, dla których trudna sytuacja materialna lub rodzinna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

- Stypendia przyznawane są w ramach środków, gromadzonych na rachunku bankowym Stowarzyszenia Absolwentów LO im. M. Wadowity w Wadowicach, pochodzących z wpłat fundatorów- Janiny i Tomasza Maczugów.

- Na rok 2012/2013 przyznane są stypendia dla czterech uczniów na jeden rok nauki w wysokości po 200 zł miesięcznie/ przez 12 miesiecy/.

- Stypendia przyznawane będą dla uczniów klas drugich i trzecich, którzy pomimo trudnej sytuacji materialnej uzyskują dobre wyniki w nauce.

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów LO im. M. Wadowity z wielkim uznaniem dla Państwa Janiny i Tomasza Maczugów podjął się prowadzenia spraw finansowych związanych z wypłacaniem stypendiów.

Z informacji uzyskanej od Pani Dyrektor Janiny Turek wiemy, że żona zmarłego Tomasza Maczugi Pani Janina będzie kontynuować rozpoczęte Dzieło. Wspomniany przez kol. Ireneusza Rodkiewicza drugi fundusz dla studentów, będzie wypłacany przez Fundację Stefana Batorego.

Dziękuję za udostępnienie wspomnień napisanych przez Tomasza Maczugę, który zainspirowany wspomnieniami mojego rocznika 1959 /klasa b/pt „ Kulig”, przygotował ankietę dla swojej klasy, która 8 czerwca 2013 roku obchodzi swoje 50-lecie matury. On pierwszy napisał wspomnienia, które już zamieściliśmy na stronie Stowarzyszenia.

Proszę, napiszcie wszyscy wspomnienia według ankiety Tomka, z wdzięczności dla Niego i Was samych, warto to zrobić!

Podzielam zdanie Tomasza Maczugi z ostatniego fragmentu Jego wspomnień:

„ W miarę upływu czasu widzę, jak różnie, różni ludzie pamiętają te same rzeczy. Stąd, waga naszych wspomnień dopiero ich suma daje pewien wgląd w rzeczywistość.”

Maria Talaga


Strona internetowa powstała w ramach projektu "Mecenat Małopolski", który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone.