Strona internetowa powstała w ramach projektu „Mecenat Małopolski”, który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Kazimierz Koczur

Kazimierz Koczur 1941 – 2011


„Widziałem nawet barwny świat”…


To motto przyświecało mu od najmłodszych lat. Już jako 13-latek, korzystając z książek wykonał sobie aparat fotograficzny z lupy i pudełka po lekarstwach. Potem otrzymał od swego Ojca aparat „Pionier”, to przyniosło mu wiele radości. W miarę upływu czasu następował rozwój sprzętu fotograficznego . Wydawane były tez z tej dziedziny poradniki. Zakupił więc na raty ORS kolejny aparat , sprzęt do obróbki laboratoryjnej, chemikalia. W oparciu o poradniki zamienia łazienkę domową ( M-3) w ciemnię. Tu spędzając wiele godzin nocnych powstały pierwsze osiągnięcia.

W 1968 roku rozpoczął współpracę z Domem Kultury , początkowo jako społeczny instruktor fotografii. Organizuje i prowadzi kilkuosobowy zespół fotograficzny. W 1971 r. został zweryfikowany przez Państwowa Komisję Weryfikacyjna. Po uzyskaniu weryfikacji zatrudniony został początkowo na ryczałcie, a następnie na etacie jako instruktor fotografii.

Od 1972 roku zaczyna przygodę z fotografią barwną. Kupuje tez kamerę. Samodzielnie wywołuje filmy. W maju 1973 roku zostaje przyjęty do Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego jako członek rzeczywisty.

W Domu Kultury prowadzi kursy fotograficzne dla początkujących i zaawansowanych. Takie kursy jako instruktor prowadzi również w placówkach terenowych na terenie powiatu. Urządza wystawy indywidualne, organizuje tez konkursy na najlepszą fotografię miesiąca.

Jego prace za pośrednictwem KTF zostają wysyłane na światowe wystawy. Pierwszy srebrny medal otrzymał w Brazylii w 1974 roku, następny na Cyprze. Zaś ZŁOTY MEDAL w Malezji za pracę zatytułowaną „ Średniowiecze”.

Jego prace znalazły się w 17 wystawach międzynarodowych i w 10 ogólnokrajowych. Tu również oprócz wyróżnień, dyplomów, otrzymał ZŁOTY MEDAL w Jastrzębiu oraz srebrny w Grudziądzu. 1976 roku kończy Małą Akademię Filmową. Wykorzystuje swoje prace głównie przeźrocza w ramach działalności Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, wygłasza prelekcje w podległych placówkach. W latach 80-tych obserwacja świata przez obiektyw fotograficzny została poszerzona o niebo. Kazik nabywa profesjonalny teleskop i śledzi zjawiska zachodzące na niebie. Udało mu się pożenić obie pasje. Powstaje fotografia astronomiczna.

Po przejściu na emeryturę mógł poświęcić na swoje pasje więcej czasu. Nadal prowadzi w Centrum Kultury klub foto „ MIKRO II”. Pisał artykuły do wadowickiej prasy, uczestniczył w wystawach fotografii astronomicznej, był zapraszany do prowadzenia pogadanek dla młodzieży w szkołach. Rozpoczyna przygodę z fotografią komputerową. Jego motto: „ Niebo gwieździste nade mną, a prawo moralne we mnie”

Wspomnienia napisała żona Maria

Wadowice 2012 r.
Kazimierz Koczur

Kazimierz Koczur przygotowuje wystawę SALO pt. „Spotkania Absolwentów z JP II” w rocznicę I Pielgrzymki do WadowicKazimierz Koczur

Kazimierz Koczur w gronie koleżeństwa w czasie Zjazdu 50-lecia matury w 2009 r.Kazimierz Koczur - wspomnienia.

Strona internetowa powstała w ramach projektu "Mecenat Małopolski", który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone.