Strona internetowa powstała w ramach projektu „Mecenat Małopolski”, który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Edward Stanek

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu
07 marca 2015 roku zasnął w Panu
Ś.P. Edward Stanek- lekarz stomatolog, absolwent z1946 roku.
Ceremonie pogrzebowe odbyły się 9 marca 2015 roku. O godzinie 14.00 Msza Święta
w bazylice ONMP w Wadowicach, koncelebrowana przez Ojców Karmelitów
i księdza katechetę z I LO im. Marcina Wadowity, po czym ciało zmarłego złożono w grobie
rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Wadowicach.


Pana Doktora żegnała najbliższa Rodzina, Żona, Syn z Rodziną, Brat z Rodziną, liczni: Koleżanki Koledzy lekarze, pracownicy przychodni, absolwenci LO, członkowie SALO różnych roczników oraz mieszkańcy Wadowic. W zmarłym tracimy szlachetnego człowieka o wielkiej kulturze bycia, znakomitego stomatologa dla kilku pokoleń wadowiczan. W wygłoszonej homilii w czasie Mszy Świętej Ojciec dr hab. Szczepan Praśkiewicz powiedział, że Pana Doktora cały Zakon znał, nie tylko jako stomatologa świadczącego bezinteresownie swoją pomoc, ale jako sąsiada, szlachetnego, prawego człowieka, często odwiedzającego Sanktuarium św. Józefa, dobrodzieja Klasztoru. Ojciec w homilii podkreślił, że takich Obywateli w obecnych czasach potrzebuje nasza Ojczyzna. Ze wzruszeniem słuchaliśmy tych słów wypowiadanych wdzięcznym sercem Ojców Karmelitów. Od siebie dodam, że Pan Edward był jednym z członków założycieli Stowarzyszenia Absolwentów naszej szkoły LO im. Marcina Wadowity w Wadowicach. Cieszył się, że doczekał chwili, kiedy Absolwenci zrzeszają się, by pomóc szkole w przygotowaniu do wielkiego Jubileuszu 150-lecia jej istnienia. Współuczestniczył w renowacji nagrobków Profesorów na wadowickim cmentarzu parafialnym, nie tylko podziwiając postęp prac, ale wspomagając finansowo podjęte dzieło, za co zdążyliśmy Panu Edwardowi podziękować. Pamiętam z jaką radością uczestniczył w I Zjeździe Wszystkich Roczników Absolwentów 23 czerwca 2007 roku. Spotkał kilku Kolegów ze swojej klasy, co uwieczniłam na zdjęciu. Brał udział we wszystkich organizowanych przez SALO uroczystościach, wraz z Małżonką uczestniczyli w wernisażach, koncertach, wykładach w Wadowickim Centrum Kultury. W naszej pamięci Pan Edward Stanek pozostanie jako szlachetny, dobry człowiek.


W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów LO im .Marcina Wadowity

Maria Krystyna Talaga


Strona internetowa powstała w ramach projektu "Mecenat Małopolski", który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone.