Strona internetowa powstała w ramach projektu „Mecenat Małopolski”, który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Tadeusz Jamrozik

23 maja 2016 roku, odszedł do domu Ojca nasz nieodżałowany nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń licealistów - prof. Tadeusz Jamrozik. Pogrzeb odbędzie się w Bazylice w Wadowicach w piątek 27 maja o godz.14.00.


Tadeusz Jamrozik

Urodzony w 1935 r. w Ślemieniu. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Jordanowie i w 1958 r. Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego w Krakowie z tytułem magistra wychowania fizycznego i instruktora piłki siatkowej. Całe życie uczył w Wadowicach, w Liceum Ogólnokształcącym, w szkołach podstawowych nr 1 i 4, w Zasadniczej Szkole Budowlanej. Pracował w ruchu związkowym, był prezesem Ogniska ZNP nr 4, założycielem i przewodniczącym NSZZ „Solidarność” w Liceum Ogólnokształcącym i Technikum Ekonomicznym, współorganizatorem i członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej w Wadowicach. Od 1988 r. na emeryturze.

W biogramie wykorzystano tekst: G. Studnicki, Kultura fizyczna w wadowickim gimnazjum i Liceum po 1918 roku [w:] Wybrane problemy z najnowszych dziejów kultury fizycznej w Polsce (po 1918 roku), pod redakcją: E. Małolepszy, A. Nowakowski. M. Ponczka, wyd. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, 1997, s. 83-84.


Strona internetowa powstała w ramach projektu "Mecenat Małopolski", który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone.