Strona internetowa powstała w ramach projektu „Mecenat Małopolski”, który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Zarząd Stowarzyszenia:

Maria Talaga (abs. 1959r.) - Przewodniczący Stowarzyszenia
Danuta Noszka - Leśniewska (abs. 1967r.) - Z-ca Przewodniczącego
Barbara Ćwięk (abs. 1973r.) - Sekretarz
Andrzej Sporysz (abs. 1975r.) - Skarbnik
Wojciech Opidowicz (abs. 1972r.) - Członek Zarządu4 listopada2012r. minęło 7 lat od pamiętnego pierwszego spotkania 21 absolwentów w kawiarni „Galicja” przy ul. Kościelnej 5, którzy od kilku lat myśleli o powołaniu Stowarzyszenia Absolwentów LO im. Marcina Wadowity w Wadowicach

Spotkanie Członków Założycieli w dniu 14.11.2005r. spełniło wymogi Walnego Zebrania Członków, które przygotowało treść Statutu Stowarzyszenia, dokonało wyboru Zarządu, któremu powierzono misję zarejestrowania Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym w Krakowie, przygotowania projektu LOGO Stowarzyszenia.

Wybrany Zarząd:

  1. Przewodniczący - Tadeusz Bieniek abs. 1964r. / do 16.11.2007r./
  2. Zastępca Przewodniczącego - Maria Talaga abs. 1959r.
  3. Sekretarz - Bartłomiej Barcik abs. 1999r./ do 26.11.2006r./
  4. Skarbnik - Andrzej Sporysz abs. 1975r.
  5. Członek Zarządu - Wojciech Opidowicz abs. 1972r.

W związku z wyjazdem kol. Bartłomieja Barcika na dalsze studia, funkcję sekretarza przejęły kolejno koleżanki: Barbara Chmiel abs.1960r./ od 27.11.2006r. do 23.08.07r./, Barbara Ćwięk abs.1973r. / od 10.10.2007r.

SALO to skrót naszego Stowarzyszenia. LOGO zaprojektowała Pani Maria Filek abs. 1972r, którym posługujemy się i jest znakiem rozpoznawczym naszego Stowarzyszenia Absolwentów.

W 2006r. 10 lutego, Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000250708

Walne Zgromadzenie Członków w dniu 16.11.2007r. w związku z rezygnacja dotychczasowego Przewodniczącego i członka Zarządu Tadeusza Bieńka w głosowaniu jawnym przyjęło rezygnację i wybrało na funkcję Przewodniczącego Marię Talaga. Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym uzupełniło skład Zarządu, powołując na członka Zarządu Panią Danutę Noszka-Leśniewska. Zarząd Uchwałą powierzył ww. funkcję Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia.


Strona internetowa powstała w ramach projektu "Mecenat Małopolski", który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone.