Strona internetowa powstała w ramach projektu „Mecenat Małopolski”, który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Wystawa fotograficzna przygotowana przez Stowarzyszenie Absolwentów w związku z kanonizacją bł. Jana Pawła II pt.„Absolwenci Liceum im. Marcina Wadowity w Wadowicach w spotkaniach z Janem Pawłem II w czasie pielgrzymek”jest wpisana w zadanie publiczne pn. „Dzieje Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity – pamiątka na 150 lecie historii szkoły (1866 – 2016 r.), którą ukończył Karol Wojtyła (św. Jan Paweł II)”.

Wystawa jest prezentowana w Auli Papieskiej I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity. W Auli odbywają się wszystkie ważne spotkania szkolne, tu spotykają się Absolwenci w czasie swoich jubileuszowych spotkań, uczniowie mają lekcje religii.

W czasie wakacji Aula udostępniana była w uzgodnieniu z Panią Dyrektor dla wycieczek i pielgrzymów odwiedzających nasze miasto. W imieniu Zarządu Stowarzyszenie Absolwentów wyrażam wdzięczność za udostępnione zdjęcia, dzięki którym mogliśmy przygotować wystawę. Szczególnie dziękuję Pani Teresie Kwiatek, małżonce Pana Józefa Kwiatka za zdjęcia/wcześniej nie publikowane, a są świadectwem bardzo serdecznej więzi, która łączyła kolegów szkolnych z Janem Pawłem II/, Państwu Teresie i Emilowi Rzyckim, Panu Eugeniuszowi Mrozowi, ks. Edwardowi Stańkowi, Marii Kowalczyk, Januszowi Sobali, Pani Marii Koczurowej, Anieli Studnickiej, Danucie i Marii Taladze.

Wystawa cieszy się dużą oglądalnością wśród młodzieży naszego Liceum, oraz odwiedzających szkołę w soboty grupy pielgrzymów. Zdarza się, że odnajdują na zdjęciach (w czasie spotkań z JPII) swoich krewnych, czy znajomych.

Wystawę przewieźliśmy na sesję do Zakrzowa, cieszyła się dużym zainteresowaniem. Bezpieczne fotoramy zostały zakupione w ramach projektu przy wsparciu finansowym budżetu Malopolskiego.


Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
Strona internetowa powstała w ramach projektu "Mecenat Małopolski", który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone.