Strona internetowa powstała w ramach projektu „Mecenat Małopolski”, który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW LO im. MARCINA WADOWITY w WADOWICACH z radością informuje:

4 października 2013r. nastąpił odbiór konserwatorski dwóch kolejnych nagrobków Profesorów dawnego wadowickiego Gimnazjum na cmentarzu parafialnym w Wadowicach.

Odbioru dokonał przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie mgr Aneta Pąprowicz, przy udziale przedstawicieli: Pani Wicestarosty Wadowickiego Marty Królik, Stowarzyszenia Absolwentów LO Małgorzaty Stężowskiej-Gębala, Marii Talaga, Mariana Talagi, oraz wykonawców prac konserwatorskich , kierownik zespołu mgr Ewa Pęczkowska, członkowie Anna Szczepaniec, Jan Szczepaniec .

Stwierdzono: prace zostały zakończone w terminie, wykonane zgodnie z pozwoleniem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie z dnia 128/12 z dnia 28.XI.2012r., programem prac konserwatorskich oraz z ustaleniami Komisji Konserwatorskiej z dnia 30.08.2013 r. Prace odebrano bez uwag. Natomiast podkreślono wielkie zaangażowanie Stowarzyszenia Absolwentów LO im. Marcina Wadowity w staranie o ratowanie dziedzictwa kultury w Wadowicach, pozyskiwanie środków finansowych, Wolontariuszy, którzy nie szczędzą czasu by dbać o groby Profesorów, którzy zapisali piękną kartę historii wadowickiego Gimnazjum, które za 3 lata będzie świętować 150-lecie.

Profesorowie Albert Gąsiorowski i Tomasz Dziama uczyli Józef Bibę (1872-1880) - Świętego abp Józefa Bilczewskiego.

Nagrobek prof. Alberta Gąsiorowskiego (1840-1888 -kwatera VIII-119), uczący j. polskiego, niemieckiego, historii, geografii, historii kraju ojczystego, pisarz, poeta, publicysta.
Grobowiec rodziny Dziamów i prof. Tomasza Dziamy (1833-1895- kwatera V-62), filolog klasyczny, uczył w wadowickim Gimnazjum w latach 1872-75, 1880-95 łaciny i greki.


Dane dotyczące konserwacji:

Inwestor: Stowarzyszenie Absolwentów LO im. Marcina Wadowity w Wadowicach ul. Mickiewicza 18/1 tel. 33 823 30 76

Instytucje prowadzące prace:

Art-Rest s. c. ul. Kotlarska 5/35, 31-539 Kraków


Wykonawcy:

Kierownik zespołu: mgr Ewa Pęczkowska

Członkowie zespołu: Anna Szczepaniec, Jan Szczepaniec

Demontaż i montaż kamieniarki oraz wykonanie nowego fundamentu:


Firma remontowo-budowlana Usługi Grabarskie „Kram”, Robert Kot, 34-100 Jaroszowice 252

Wykonanie nowej podstawy kamiennej:

Państwo Andrzej, Małgorzata i Bartłomiej Brańka, firma kamieniarska „Impala”, 34-100 Wadowice, ul. Lwowska 107


Inspektorzy nadzoru:


Z ramienia Państwowej Służby Ochrony Zabytków ( Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie) - mgr Aneta Pąprowicz

Z ramienia Stowarzyszenia Absolwentów LO im. Marcina Wadowity w Wadowicach (nad całością prac) - mgr inż. Maria Talaga (wolontariat).

Z ramienia Stowarzyszenia Absolwentów LO im. Marcina Wadowity w Wadowicach (nad pracami budowlanymi), Marian Talaga upr. konst-bud B-B 128 (77 z dnia 27.01.1978r.) wolontariat.

Koszt przeprowadzonej renowacji (2-ch nagrobków) - 29.264,00 zł.
Dotacja Województwa Małopolskiego - 20.000,00 zł.
III kwesta na cmentarzu - 7.425,12 zł.
Wpłaty Absolwentów LO - 1.838,88 zł.

Staraniem Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach pozyskano z Województwa Małopolskiego w ramach wygranego konkursu, dotację 20.000 złotych.

Z przeprowadzonej III kwesty 1 i 2 listopada w 2012 roku na cmentarzu parafialnym w Wadowicach, zebrano 7.425,12 zł. Kwestowało 151 Wolontariuszy (60 dorosłych i 91 uczniów z I LO im. Marcina Wadowity w Wadowicach). Starostwo Powiatowe dało dotację na wydanie kolorowych folderów, które były rozdawane w czasie kwesty i informowały o przeprowadzanej konserwacji nagrobków Profesorów.

Pozostała kwota 1.838,88 zł. Pochodzi z dobrowolnych wpłat na konto Stowarzyszenia od członków Stowarzyszenia, Absolwentów i Sympatyków, którzy interesują się przeprowadzaną renowacją na cmentarzu.

Odpowiadając na pytania, dlaczego to robimy odpowiadam, to nasza Absolwentów wdzięczność dla Profesorów, którzy mocno wpisali się w historię naszej Szkoły, mają udział w kształtowaniu Wielkich Absolwentów jak św. bpa Józefa Bilczewskiego, bł. Jana Pawła II, wielu Ludzi Nauki, Duchowieństwa, Wojska.

Pozostał jeszcze jeden nagrobek, Profesora Tytusa Zegadłowicza do renowacji, którą chcemy przeprowadzić w przyszłym 2014 roku.

Będzie w sumie 6 nagrobków Profesorów po kapitalnej konserwacji, oraz 3 nagrobki doczyszczone pod okiem konserwatorów przez wolontariusza (nie jest naszym absolwentem, ale członkiem Wspierającym nasze Stowarzyszenie Absolwentów).

Wykonane prace to dar Stowarzyszenia Absolwentów LO na Jubileusz 150-lecia dawnego Gimnazjum i obecnego I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach.

Informacje przygotowała Maria Talaga
Strona internetowa powstała w ramach projektu "Mecenat Małopolski", który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone.