Strona internetowa powstała w ramach projektu „Mecenat Małopolski”, który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Szanowni Członkowie SALO i Sympatycy!


Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach informuje, że w 2014 roku realizujemy 3 projekty, na które uzyskaliśmy dofinansowanie:

Z budżetu Województwa Małopolskiego:


1. Konserwacja kamiennego nagrobka profesora Gimnazjum w Wadowicach, na Cmentarzu Parafialnym w Wadowicach Tytusa Seweryna Zegadłowicza (1822 – 1899) - dotacja 15.000 z budżetu Województwa Małopolskiego.
Całkowity koszt konserwacji w złotych - 18.799,00 zł
a) dotacja - 15. 000,00 zł
b) środki własne 3. 799,00 zł, które pozyskujemy ze składek członkowskich i dobrowolnych wpłat na renowację, za każdą złotówkę bardzo dziękujemy!

Cieszymy się wyrozumiałością Komisji przyznającej wielkość dotacji. We wniosku prosiliśmy o uwzględnienie braku kwesty na ten ostatni nagrobek, który w naszych założeniach czeka na renowację.

Prace konserwatorskie trwają, poprzedzone pracami budowlanymi (demontaż obiektu, rozbiórka betonowej opaski i fundamentu, wykonanie nowego fundamentu pod opaskę oraz postument).


2. W dziedzinie Kultury w 2014 roku pn. „Mecenat Małopolski” – dotacja 5.000 zł. z budżetu Województwa Małopolskiego na zorganizowanie 2 sesji naukowych pt. „Dzieje Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity – pamiątka na 150-lecie historii szkoły( 1866-2016), którą ukończył w 1938 roku Karol Wojtyła ( św. Jan Paweł II).

Przygotowanie wystawy fotograficznej w związku z kanonizacją bł. Jana Pawła II pt. „ Absolwenci Liceum im. Marcina Wadowity w Wadowicach w spotkaniach z Janem Pawłem II w czasie pielgrzymek”. Wystawa będzie prezentowana w Auli Papieskiej I Liceum Ogólnokształcącym w Wadowicach. W Auli odbywają się wszystkie ważne spotkania szkolne, tu spotykają się Absolwenci w czasie swoich jubileuszowych spotkań, uczniowie mają lekcje religii. Wystawa jest już przygotowana, uczniowie mogli podziwiać ją jeszcze przed wakacjami. W czasie wakacji Aula udostępniana jest w uzgodnieniu z Panią Dyrektor dla wycieczek i pielgrzymów odwiedzających nasze miasto.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenie Absolwentów wyrażam wdzięczność Panu Eugeniuszowi Mrozowi, Pani Teresie Kwiatek, małżonce Pana Józefa Kwiatka za udostępnione zdjęcia/ wcześniej nie publikowane, a są świadectwem bardzo serdecznej więzi, która łączyła kolegów szkolnych z Janem Pawłem II/. Państwu Teresie i Emilowi Rzyckim, ks. Edwardowi Stańkowi, Marii Tindel-Kowalczyk, Januszowi Sobali, Pani Marii Koczurowej, Anieli Studnickiej, Danucie i Marii Taladze.

3. Z budżetu Starostwa Powiatowego w Wadowicach w temacie Turystyki. Projekt realizowany z młodzieżą ze Szkolnego Wolontariatu I Liceum Ogólnokształcącego w Wadowicach pt. „ Poznajemy piękno Beskidu Małego w turystycznych wędrówkach Szlakami Papieskimi( Karola Wojtyły) naszej Małej Ojczyzny”. Dotacja – 1.700 złotych z budżetu Powiatu Wadowickiego.

Projekt został już zrealizowany przed zakończeniem roku szkolnego w dniach 23 – 24 czerwca 2014r. z młodzieżą ze Szkolnego Wolontariatu I Liceum Ogólnokształcącego w Wadowicach, jako nagroda za wrażliwe, spieszące z pomocą ręce, tym co tej pomocy najbardziej potrzebują. Wolontariusze pomagają niepełnosprawnym dzieciom, organizując zabawy, pomagają w nauce, przygotowują paczki (z własnych oszczędności) z okazji św. Mikołaja, Dnia Dziecka, na rozpoczęcie roku szkolnego, zbierają zakrętki, „ górę grosza”. Służą pomocą przy organizowanych spotkaniach przez Stowarzyszenie Absolwentów im. Marcina Wadowity w Wadowicach.

Współpraca z tą młodzieżą jest dużą radością i daje dużo satysfakcji, że potrafią nie tylko osiągać wysokie oceny w nauce, ale mają wrażliwe serca, które służą słabszym, którzy potrzebują pomocy. Każdego roku, gdy młodsze klasy żegnają maturzystów, Dyrekcja i Grono Profesorskie nagradza za wysokie wyniki w nauce, Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów nagradza Odznaką Zasłużony Wolontariusz „ Słoneczko na dłoni” Tych co najaktywniej udzielali się w Szkolnym Wolontariacie.

Informację przygotowała
Maria Talaga


Strona internetowa powstała w ramach projektu "Mecenat Małopolski", który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone.