Strona internetowa powstała w ramach projektu „Mecenat Małopolski”, który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Św. Józef Bilczewski

ks. Edward Staniek
Homilia wygłoszona w czasie Mszy świętej 23 października 2010 r.


Szczęśliwy Absolwent

Dziś z św. Józefem Bilczewskim odczytujemy Dobrą Nowinę. Jezus mówi o dwu konkretnych wydarzeniach. Jeden miał wymiar polityczny. Galilejczycy zginęli z rąk Piłata. Drugi to wypadek zawalenia wierzy w Siloe i osiemnastu ofiar mieszkańców Jerozolimy pod jej gruzami.

Jezus traktuje te wydarzenia jako mowę Boga, której celem jest wezwanie do nawrócenia, czyli gotowość do spotkania z niespodziewaną śmiercią. W duchu Ewangelii ten jest na nią gotów, kto żyje w świecie prawdy.

Bóg nie bierze odpowiedzialności ani za śmierć z rąk Piłata, ani za zawalenie wierzy. Za te wydarzenia bierze odpowiedzialność Piłat i budowniczowie wierzy. Nie można mieć pretensji do Boga za to, co czynią ludzie. Bóg szanuje wolność człowieka i jego decyzje. On nie interweniuje, gdy te decyzje kończą się tragedią. Wykorzystuje jednak takie wydarzenia, aby ludziom, którzy się o nich dowiadują, otworzyć oczy na potrzebę nawrócenia, czyli życie w świecie prawdy z pełną odpowiedzialnością przed Bogiem.

Św. Józef Bilczewski żył w czasach pierwszej wojny światowej i ostrych napięć między Ukraińcami i Polakami, którzy sięgnęli po broń, aby walczyć o granice, po powstaniu państwa polskiego, którego granice były zlikwidowane w czasie zaborów.

Podejście św. Bilczewskiego było oparte na tym fragmencie Ewangelii i wzywał on, aby wszyscy uczestnicy napięć wrócili do prawdy, czyli nawrócili się, bo nawrócony nie wyrządza nigdy niewinnym krzywdy.

Drugie światło Dobrej Nowiny promieniuje z przypowieści Jezusa o nieurodzajnej fidze. Była ona nastawiona na radość swojego życia, a nie na wydawanie owoców, które jej nie są potrzebne, lecz są dla innych. Żyła tylko dla siebie. Właściciel winnicy postanowił ją wyciąć. Nie widział sensu jej życia kosztem innych – „wyjaławia ziemię”. Każdy egoista żyje kosztem innych i jest nastawiony jedynie na to, aby jemu było dobrze. Nie żyje dla innych. Celem zaś jego życia winno być ubogacanie innych owocami swego serca, umysłu i rąk.

W przypowieści ogrodnik prosi właściciela, aby dał szansę egoiście, a może przestawi się na życie dla innych. Prosi o szansę roku…

Św. Jozef Bilczewski zawsze żył dla innych, nawet wtedy, gdy w Wadowicach, jako uczeń, doskonalił swe umiejętności. Był jak bardzo urodzajna figa, z owoców jego serca korzystały i korzystać będą miliony ludzi.

Takie są wymiary Dobrej Nowiny w życiu św. Józefa Bilczewskiego.


Chcę jeszcze przypomnieć, że święty to szczęśliwy, czyli ten, kto osiąga pełnię szczęścia na ziemi i w niebie. To nasze spotkanie jest godziną wdzięczności Bogu za to, że w wadowickim Gimnazjum urósł człowiek szczęśliwy. U wejścia do Liceum odsłaniamy i poświęcamy pamiątkową tablicę „Świętego Absolwenta”. Jeśli komuś nie odpowiada słowo „święty”, można na niej napisać „Szczęśliwy Absolwent”. To jest ważne w podejściu do niego. Popełniamy błąd, gdy ustawiamy świętego na ołtarzu, bo istnieje niebezpieczeństwo jego idealizowania a nawet ubóstwienia.

Ja podchodzę do konkretnego świętego, któremu zbudowano ołtarz, a on mi mówi: Pamiętaj, ja nie jestem Bogiem. Odpowiadam: Zgoda. Wiem o tym. Jesteś jednak bliżej Boga niż ja. Pomóż mi, bo chcę być szczęśliwy, a rozbijam się o moje ograniczenia. Wtedy święty zawsze się do mnie uśmiecha i mówi: Chętnie to zrobię, bo bardzo mi zależy na twoim szczęściu.

Świeci to moi przyjaciele, a każdy z nich to człowiek w pełni szczęśliwy. Osiągnęli pełnie szczęścia na ziemi i weszli w krainę szczęścia wiecznego. Z tego, że weszli, nie wynika, że ich tu nie ma. Szczęśliwy człowiek jest nastawiony na to, by innym pomoc w zdobywaniu szczęścia.

Mamy wielkich Absolwentów naszego Liceum i mamy się czym cieszyć. Wśród nich są w pełni szczęśliwi, którym zależy na tym, aby i dziś „LO imienia Wadowity” owocowało w szczęśliwych uczniów.


Strona internetowa powstała w ramach projektu "Mecenat Małopolski", który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone.