Strona internetowa powstała w ramach projektu „Mecenat Małopolski”, który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

„Wolno swój naród kochać, nie wolno nikogo nienawidzić” - wadowicki półfinał XVI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego rozstrzygnięty


28 września b.r. w sali kameralnej Wadowickiego Centrum Kultury już po raz czwarty rozstrzygnięto półfinał Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego dla powiatów Małopolski Zachodniej. Organizatorem tradycyjnie było I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity w Wadowicach, a współgospodarzem WCK. Przywołany w tytule cytat z wypowiedzi prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda sprowokował 18 zgłoszonych do rywalizacji oratorów ze szkół ponadgimnazjalnych do ciekawych refleksji na temat patriotyzmu, ale i jego „trudnych” wariantów: nacjonalizmu czy szowinizmu. Pojawiły się negatywne przykłady z najbliższego otoczenia: „wojny” kiboli, antyromskie wypowiedzi w internecie, ale i pozytywne: tolerancja i przyjazna asymilacja w klasie chłopaka z mieszanej rodziny polsko – kenijskiej czy przywiązanie do swojej „małej ojczyzny” połączone jednak z otwartością na inne kultury.

Wystąpieniom z ciekawością przysłuchiwali się zaproszeni goście: wicestarosta wadowicka Marta Królik (reprezentująca fundatora nagród - Zarząd Powiatu Wadowickiego), przewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego Józef Łasak, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach Elżbieta Kowalczyk, przewodnicząca Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Wadowity Maria Talaga oraz reprezentanci organizatora: dyrektor I LO im. M. Wadowity Janina Turek oraz odpowiedzialny za organizację konkursu Henryk Odrozek. Decydujący głos mieli jednak członkowie jury: przewodnicząca dr Łucja Staniczkowa z Bractwa Oświatowego Związku Górnośląskiego (reprezentantka głównego organizatora ogólnopolskiej rywalizacji), Piotr Wyrobiec dyrektor Wadowickiego Centrum Kultury oraz Artur Szczęsny z Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach. Mieli oni niełatwy orzech do zgryzienia ze względu na różnorodność argumentacji i zastosowanych chwytów retorycznych, ale ostatecznie wybrali:

I miejsce ex aequo dla Michała Sikorskiego z I LO im. M.Wadowity (opiekun mgr Henryk Odrozek) oraz Karola Nowaka z LO im. Marii Skłodowskiej – Curie w Andrychowie (op. dr Katarzyna Przebinda – Niemczyk), którzy tym samym otrzymali nominacje do startu w finale ogólnopolskim, który odbedzie się 4 października b.r. w pięknej sali Sejmu Śląskiego w Katowicach, gdzie spotkają się najlepsi z najlepszych wyłonieni w 12 półfinałch regionalnych w całej Polsce, w tym m.in. w Warszawie, Poznaniu, Częstochowie, ale i po raz pierwszy w Czeskim Cieszynie. Dodatkową atrakcją tegorocznej edycji jest objęcie jej patronatem, oprócz tradycyjnych patronów, m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej czy Rady Języka Polskiego, przez byłego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego profesora Jerzego Buzka, który ufundował dla trójki najlepszych wycieczkę do Brukseli połączoną ze zwiedzaniem Parlamentu Europejskiego.

Ciekawostką tegorocznej rywalizacji jest fakt, że tradycyjną Nagrodę Publiczności i bon wartości 100zł do zrealizowania w sieci sklepów EMPiK otrzymał również Michał Sikorski, a drugie miejsce zajął... Karol Nowak. Ta wyjątkowa zgodność świadczy o tym, iż rzeczywiście w powszechnym odczuciu było to dwóch najlepszych mówców wadowickiego półfinału, a tradycyjna rywalizacja wadowicko – andrychowska nadal pozostanie nierozstrzygnięta.

III nagrodę otrzymał i jednocześnie zaproszenie do zwiedzania Sejmu RP (tę nagrodę ufundowała posłanka Ewa Kołodziej) Mateusz Leśniak z LO w Andrychowie (op. dr Katarzyna Przebinda - Niemczyk), zaś cztery równorzędne wyróżnienia Olga Kalińska z I LO im. M. Wadowity w Wadowicach (op. mgr Henryk Odrozek), Karolina Twardy z I LO im. Konarskiego w Oświęcimiu (op. mgr Katarzyna Musiał), Kinga Kachnik z Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. J. Tischnera (op. mgr Renata Marek) oraz Edyta Pytel z ZSRCKU w Radoczy (op. mgr Katarzyna Skoczylas).

Impreza w powszechnej opinii była bardzo udana – a teraz ściskamy kciuki za naszych nominatów do finału, zaś wszystkich „złotoustych” ze szkół ponadgimnazjalnych powiatów Małopolski Zachodniej zapraszamy za rok.Strona internetowa powstała w ramach projektu "Mecenat Małopolski", który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone.