Strona internetowa powstała w ramach projektu „Mecenat Małopolski”, który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Sobota, 15 października 2016


List Prezydenta RP z okazji obchodów 150-lecia I LO im. Marcina Wadowity w WadowicachOrganizatorzy i Uczestnicy
Jubileuszu 150-lecia
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Marcina Wadowity w WadowicachEminencjo Księże Kardynale!
Szanowny Panie Starosto!
Szanowni Pedagodzy i Profesorowie!
Szanowni Absolwenci i Rodzice!
Drodzy Uczniowie!
Panie i Panowie!Serdecznie pozdrawiam całą społeczność szkolną, zgromadzoną na obchodach 150-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach. Z okazji tak wspaniałego jubileuszu wszystkim Państwu składam wyrazy uznania oraz serdeczne gratulacje wraz z najlepszymi życzeniami. Obejmując jubileuszowe uroczystości honorowym patronatem pragnąłem dać wyraz mojemu uznaniu dla bogatej tradycji i dorobku Szkoły, która od chwili założenia w 1866 roku pełni ważną misję w życiu lokalnej wspólnoty, ucząc i przygotowując kolejne pokolenia młodych ludzi do przyszłej pracy dla Polski i służby społeczeństwu.


W ciągu minionych stu pięćdziesięciu lat, uczniowie, absolwenci i nauczyciele Państwa placówki, która od początku przywiązywała dużą wagę do wychowania obywatelskiego młodzieży, dali niejednokrotnie piękne świadectwa patriotyzmu. Są wśród nich członkowie organizacji niepodległościowych, Legioniści, uczestnicy wojny obronnej w 1939 roku i żołnierze Armii Krajowej. W wadowickim I Liceum rozwijały się także talenty badawcze. Wielu byłych wychowanków po ukończeniu studiów poświęciło się pracy naukowej i zostało uhonorowanych profesorskimi tytułami. Dumą szkoły są dwaj wybitni duchowni − Józef Biba, późniejszy arcybiskup lwowski święty Józef Bilczewski, oraz nasz Wielki Rodak Karol Wojtyła, który w 1978 roku został wyniesiony na Stolicę Piotrową i jako Ojciec Święty Jan Paweł II kanonizowany w 2014 roku. Chciałbym wyrazić głęboki szacunek i wdzięczność wszystkim pedagogom, którzy przez minione dziesięciolecia pomagali swoim podopiecznym w zdobywaniu wiedzy, kształtowali ich charaktery i osobowość, rozwijali talenty, uczyli odpowiedzialności i miłości do Ojczyzny.


Dzisiejsza społeczność wadowickiego Liceum godnie kontynuuje dorobek i tradycje swoich zacnych poprzedników. Będąc jedną z najlepszych szkół ogólnokształcących w Małopolsce, słusznie chlubi się licznymi osiągnięciami uczniów w olimpiadach przedmiotowych krajowych i międzynarodowych oraz ich zaangażowaniem w działalność społeczną. Jest to zasługa wytrwałej pracy grona pedagogicznego i konsekwentnych wysiłków samej młodzieży, która potrafi docenić i wykorzystać szerokie możliwości, jakie otwiera przed nimi szkoła.


W tym szczególnym dla Państwa dniu raz jeszcze serdecznie gratuluję I Liceum Ogólnokształcącemu im. Marcina Wadowity jubileuszu 150-lecia działalności. Życzę Dyrekcji i gronu pedagogicznemu satysfakcji z pracy w tak zasłużonej dla polskiej oświaty placówce oraz wszelkiej osobistej pomyślności. Życzę wszystkim uczniom wytrwałości i powodzenia w nauce. Niech nigdy nie zabraknie Wam chęci do zgłębiania wiedzy oraz determinacji w realizacji Waszych marzeń i aspiracji. Rozwijajcie, proszę, swoje talenty, przysparzając szkole chwały i dobrego imienia.


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda
Źródło: www.prezydent.pl


Strona internetowa powstała w ramach projektu "Mecenat Małopolski", który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Wszystkie prawa zastrzeżone.